Στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος

Πιο συγκεκριμένα από σήμερα και για ένα έτος ορίζονται οι κατωτέρω Δημοτικοί Συμβούλοι ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπλιέων:

Ζέρβας Χρήστος
Λυκομήτρος Αλέξανδρος
Ρούτουλας Κωνσταντίνος
Επιπρόσθετα, ορίζεται από σήμερα και για ένα έτος η Δημοτική Σύμβουλο κα. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα, ως άμισθη Αντιδήμαρχος.

Μεταβιβάζονται στους ανωτέρω Αντιδημάρχους οι ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Στον κ. Ζέρβα Χρήστο μεταβιβάζεται:
➡ η εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση :
▪ με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
▪ με τη λειτουργία του αρχείου,
▪ με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης,
➡ η υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις .

Στον κ. Λυκομήτρο Αλέξανδρο μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
➡ ο συντονισμός, η εποπτεία και ευθύνη :
▪ του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής προστίμων για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου,
▪ του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών,
▪ της εύρυθμης λειτουργίας και εποπτείας των λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου,
▪ της ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου),
▪ της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων,
➡η υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης και εποπτείας του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων .


Στον κ. Ρούτουλα Κωνσταντίνο μεταβιβάζεται η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία της πολιτικής προστασίας.


Στην κα. Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:
▪ τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής,
▪ τα θέματα παιδείας και ισότητας των φύλων, με κληρονομιές και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου,
▪ τη λειτουργία των Κ.Ε.Π του Δήμου,
▪ τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
🔺 Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα είναι υπεύθυνοι για την τέλεση πολιτικών γάμων.
🔺 Ορίζεται ο Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και του ανατίθεται χωρίς αμοιβή η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία :
▪ του τομέα του δημοτικού φωτισμού,
▪ του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού,
▪ της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας του.
🔺 Οι αρμοδιότητες καθαριότητας , αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου Κωστούρου .
🔺 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Λέντζος Παναγιώτης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *