Μαλτέζος: Η δημοτική αρχή Καμπόσου δεν μπορεί να δεσμεύει υπέρμετρα τη νέα δημοτική αρχή

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, κ. Γιάννης Μαλτέζος αναφέρει:

Την 01.01.2024 αναλαμβάνουμε ως η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Αργους Μυκηνών.

Μέχρι τότε η δημοτική αρχή του κ. Καμπόσου οφείλει από τον Νόμο να διεκπεραιώνει τα τρέχοντα και άμεσα ζητήματα του Δήμου, χωρίς να δεσμεύει τη νέα δημοτική αρχή υπέρμετρα.

Επομένως το να υπάρχει πετρέλειαο στα σχολεία, να εξυπηρετούν οι σχολικές επιτροπές τους διευθυντές των σχολείων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, το να διατηρούν το δήμο καθαρό και φωτισμένο είναι αυτονόητη υποχρέωση τους.

Οπως μου καταγγέλθηκε από τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων χθες, (πλην δύο εξαιρέσεων) αλλά και από σχολεία της δευτερόμάθμιας που έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μου η δημοτική αρχή Καμπόσου έχει αφήσει τα σχολεία χωρίς ίχνος πετρελαίου, χωρίς γραφική ύλη και χωρίς στοιχειώδη συντήρηση (χωρίς ρεύμα σε κεντρικό δημοτικό σχολείο του Άργους …)

📌 Την ίδια ώρα στην οικονομική επιτροπή περνούν σωρηδόν αποφάσεις για πληρωμή εργολάβων (συνολικά 1.000.000 Ευρώ) , χωρίς να εξαντλεί ο Δήμος τα ένδικα μέσα .

📌 Προσπαθούν με πρωτόγνωρη επιμονή να περάσουν την ανάθεση του πάρκου πόλης, έργο επτά (7) εκατομμυρίων Ευρώ, σε διαγωνισμό που εμφανίστηκε ένας μόνο μειοδότης και έδωσε τη φοβερή έκπτωση ….του 1% (!;).

Γιατί τέτοια πρεμούρα ; Τι προσπαθούν να προλάβουν; Γιατί δεν κάνουν μία ανακοπή και μία αίτηση αναστολής στις διαταγές πληρωμής, να αποφασίσουν τα Δικαστήρια αν οφείλονται ή δεν οφείλονται τα χρήματα στους εργολάβους και μετά να πληρωθούν, αν κερδίσουν;

Υπάρχουν περιπτώσεις, που επισπεύδουν πληρωμή απαιτήσεων, που οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου έχουν δωσει γραπτές βεβαιώσεις, ότι δεν τις είχε ενοχλήσει ποτέ κανείς για τις οφειλές αυτές ⁉️

Γιατί να τρέχει ο Δήμος να δεσμεύσει την εκλεγμένη Δημοτική Αρχή για ένα έργο 7 εκατομμυρίων ; Τι φοβάται; Μήπως χαθεί η φοβερή ευκαιρία της εκπτωσης του 1%;

Και γιατί αντί για όλες αυτές τις πληρωμές δεν φροντίζουν με κλάσμα των χρημάτων αυτών να βάλουν πετρέλαιο στα σχολεία και να κάνουν εκείνες τις δαπάνες της καθημερινότητας, που πράγματι έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν ;

Γιατί πέρασαν απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή να μην κάνουν ανακοπή και να πληρώσουν άμεσα εταιρεία δημοσίων έργων, με την οποία είχαν στενότατη συνεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα και η οποία μάλιστα βρισκόταν στο TOP 10 των απευθείας αναθέσων για αξίωσή της εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000 €) ενώ ο νόμος λέει ρητά ότι πάνω από τις 60.000€ συμβιβασμός μπορεί να γίνει μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο ⁉️

📌 Όλα αυτά τα ανέφερα στο από 22.11.2023 έγγραφο μου που έστειλα στο Δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το οποίο ενσωματώνω παρακάτω, στο οποίο ζητώ να λάβουν γνώση όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε να ξέρουν τι ψηφίζουν, πριν το ψηφίσουν, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΕΡΑΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ !

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Αργους Μυκηνών

Γιάννης Μαλτέζος

(E-mail μου προς το Δήμο της 22ας Νοεμβρίου 2023)

“Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή των Δήμων είναι αρμόδια και αποφασίζει:

Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του Δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προ-βλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

Επειδή το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα μετά την 15-10-2023 παρατηρώ στο “διαύγεια” μια ασυνήθιστη κίνηση αναρτήσεων διαταγών πληρωμής από προμηθευτές του Δήμου Αργους Μυκηνών κατά του Δήμου μας, για πολύ μεγαλύτερα ποσά , που αγγίζουν συνολικά το 1.000.000 Ευρώ .

Επειδή πολλοί εξ αυτών των προμηθευτών βρίσκονταν στο TOP -10 των απευθείας αναθέσεων των προηγούμενων ετών, που δημοσιοποιήθηκε προεκλογικά με δελτίο τύπου της παραταξης μας στον τοπικό τύπο.

Επειδή προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται γνωμοδοτήσεις συγκεκριμένης δικηγόρου.

Παρακαλώ τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό, το οποίο δεσμεύομαι ότι θα επανεξεταστεί διεξοδικά αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας.

Επιπλέον θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με το πόσες άλλες γνωμοδοτήσεις δικηγόρων ανάλογου περιεχομένου έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και εκκρεμούν για λήψη απόφασης στο ίδιο μοτίβο στην οικονομική επιτροπή καθώς και το συνολικό ύψος των απαιτήσεων για τις οποίες έχουν δοθεί.

Τέλος θα ήθελα να ενημερώσετε τα πέντε μέλη της οικονομικής επιτροπής, που μετά την 15-10-2023 είναι πάντα παρόντα και συντελούν στην ύπαρξη απαρτίας σε αυτήν – λαμβάνοντας και την ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί- προωθώντας το e-mail μου, ώστε να λάβουν γνώση του περιεχομένου του, όπως και στα λοιπά μέλη της οικονομικής επιτροπής.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *