Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Όσες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες αύξησαν τις θέσεις πλήρους απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος και δεν έλαβαν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη φορολογική διοίκηση που να τους ενημερώνει ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από αυτό εφόσον υποβάλουν ένσταση. Συγκεκριμένα, σε όσους δεν έφτασε ποτέ το email της ΑΑΔΕ για να μην πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου. Η ένσταση υποβάλλεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου εντός του περιβάλλοντος του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή, που θα συσταθεί από τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της ένστασης, να συνυποβάλλουν με το έντυπο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ «ΡΑΜΠΟ» ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Με εντατικοποίηση των ελέγχων αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (ΠΕΚΑ) τα φαινόμενα της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας που στερούν πολύτιμους πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα 1ος/2022-6ος/2023 πραγματοποιήθηκαν 33.740 επιτόπιοι έλεγχοι. Αναλυτικότερα, για το χρονικό διάστημα από τον 1ο/2022 μέχρι και τον 6ο/2023, ισχύουν τα παρακάτω: Ελέγχθηκαν 68.449 υποθέσεις εργαζομένων, 3.844 βρέθηκαν αδήλωτοι, 11.383 βρέθηκαν εκτός δηλωμένου ωραρίου εργασίας. Ειδικότερα, όσον αφορά στα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας που διαμορφώνονται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα (έτος 2022 και 1ο εξάμηνο του 2023) στις κοινές επιχειρήσεις είναι: 6,0% και 4,2% αντίστοιχα, ενώ για τους εργαζόμενους εκτός ωραρίου τα ποσοστά ανέρχονται σε 17,5% και 13,7% αντιστοίχως. Σε 32,0% και 31,4% ανέρχονται αντίστοιχα τα ποσοστά της υποδηλωμένης εργασίας για το έτος 2022 και το 1ο εξάμηνο του 2023. 

ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΛΙΚ

Νέες ψηφιακές δράσεις, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, και της ανταγωνιστικότητάς των μελών του, προσφέρει στα μέλη του το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας».

Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας  www.arcadianet.gr

ΥΠΟΙΚ: ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΏΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΈΝΤΕΣ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ
Σε παράταση των προθεσμιών των φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από πυρκαγιές, προχώρησαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων με κύρια κατοικία ή έδρα ή επαγγελματική εγκατάσταση στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Επίσης, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνονται οι προθεσμίες εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους φορολογούμενους που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούλιο εφέτος.

ΕΛΓΑ: ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΕΙΣΦΟΡΆΣ 2022

Ανακοίνωση

Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τις καλλιέργειες και το ζωικό τους κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α., ότι η εμπρόθεσμη καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2022 λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Πέραν αυτής της προθεσμίας ουδεμία παράταση πρόκειται να δοθεί διότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο δυνατότητος εκ μέρους του Οργανισμού, αφού η αποπληρωμή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2022 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2023.

Επισημαίνουμε στους παραγωγούς, οι οποίοι ζημιώθηκαν εντός του 2022 και η αποζημίωσή τους εκκρεμεί, ότι οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία ώστε να είναι δικαιούχοι αυτής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *