Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 1/3/22 το Δ.Σ Άργους Μυκηνών. Τα θέματα

Την 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:00 έως 16:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική
συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας
epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α – «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 75/21-2-2022
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί εγκρίσεως της Δ ́ 2021 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του
  άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – εισηγητής ο κ. Γ.
  Αθανασόπουλος.
 2. Επί του από 24-2-2022 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής
  Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρου» –
  εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
 3. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια
  Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Μουσικό Σχολείο Αργολίδας,
  β)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2
  ο
  έργο, γ)Διαμόρφωση – Συντήρηση υφιστάμενων
  κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και δ)Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου – εισηγητής ο κ.
  Κ. Μπέγκος.
 5. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου Νικολάου» – εισηγήτρια
  η κ. Μ. Λαθουράκη.
 6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου
  Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
  «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε.
  Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 9. Εργασίες σε ρυμοτομούμενα (σχετ. η υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής) – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
 10. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε επιτροπή
  του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας
  του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων – εισηγητής ο κ.
  Κ. Μπέγκος.
 11. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με
  την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών»
  με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ.
  Κ. Μπέγκος.
 12. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
  «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο
  κ. Κ. Μπέγκος και
 13. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *